progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

Ringi tutvustus

Mis?

TDK 8. ja 9. klassidele mõeldud programmeerimise ring, kus õpetatakse populaarset programmeerimiskeelt Python.

Miks?

Kellele sobib?

Eelkõige neile, kes pole varem programmeerinud, aga tegevust leiavad ka need, kes midagi juba oskavad.

Millal?

Neljapäeviti kell 15:45 - 17:15.

Esimene kohtumine toimub 28. septembril. Kõik huvilised on oodatud! (Ka need, kes esialgsele küsitlusele ei vastanud.)

Tegevused?

Esimesel korral tutvume töövahenditega ja uurime, mida Pythoniga üldse teha saab. Vaatame üle mõned Pythonis kirjutatud lihtsad veebi- ja nutiprogrammid ning algelised mängud ja proovime neid muuta. Lõpuks kirjutame koos ühe programmi, mis oskab suvaliselt veebilehelt kõik pildid alla laadida.

Teisel ja kolmandal nädalal võtame mõned lihtsamad harjutused tõsisemalt ette. Eesmärk on saada käppa Pythoni kõige olulisemad väljendid ja keelekonstruktsioonid.

Alates 4. nädalast algab “töö sektsioonides”, kus igaüks saab liikuda edasi omas tempos vastavalt enda huvidele ning ambitsioonidele.

Kes soovib, saab harjutustega jätkata, aga kes tunneb end piisavalt uljalt, hakkab kirjutama programmi just sellisel teemal, mis teda kõige rohkem huvitab. Soovi korral võib sama projekti kallale ka mitmekesi asuda.

Aitan nii teema valikul kui ka programmeerimisel ettetulevate tõrgete ja kõhkluste osas. Jälgin pidevalt projektide käekäiku ning annan vajadusel nõu. (Kes soovib kohtumiste vahel projekti kodus edasi teha, saab probleemide korral minult ka interneti teel abi küsida.)

Aeg-ajalt õpetan kõigile korraga mõne uue programmeerimisvõtte või keelekonstruktsiooni. Teeme ka mõned demosessioonid, kus kõigil on võimalik oma projekti hetkeseisu teistele näidata ja teistelt tagasisidet saada.

Kui palju maksab?

Ring on osalejatele tasuta.

Kes juhendab?

Mina, Aivar Annamaa. Olen õpetanud Tartu Ülikoolis programmeerimise algkursusi alates 2009. aastast. Selle aja sees olen kirjutanud programmeerimise õpiku ning loonud algajatele mõeldud programmeerimiskeskkonna Thonny.

Lisa 1. Veebikursus “Teeme ise arvutimänge”

Oktoobris algab Tartu Ülikooli veebikursus “Teeme ise arvutimänge”.

See on küll mõeldud peamiselt gümnaasiumiõpilastele, aga koos ringi toega on see ka noorematele jõukohane. Kel huvi on, selle saan registreerida lisaks ringile ka selle kursuse erirühma. Lõpetajad saavad diplomi!

Sellel kursusel varasemalt tehtud tööd: youtube.com/…

Lisa 2. Üritused

Soovi korral aitan võtta osa informaatikavõistlusest Kobras ja edaspidi ka Eesti informaatikaolümpiaadist.

Kontakt

aivar.annamaa@ut.ee