progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

23. november

Kohal 8 õpilast.

Failide lugemine ja kirjutamine

Pythonis on lihtne lugeda andmeid tekstifailist või neid sinna kirjutada.

Täpsemalt saab sõnedest lugeda siit.

Failist kindlate ridade lugemine

f = open('andmed.txt')

nimi = f.readline()
vanus = f.readline()
aadress = f.readline()

print("Nimi:", nimi)
print("Vanus:", vanus, "aastat")
print("Aadress:", aadress)

f.close()

Failist lugemine reakaupa, kui ridade arv pole teada

f = open('andmed.txt')

while True:
  rida = f.readline()
  
  if rida == '':
    break
  
  print(rida)

f.close()

Faili sisu korraga lugemine

f = open('tekst.txt')
faili_sisu = f.read()
print(faili_sisu)
f.close()

Faili kirjutamine

nimi = input("Palun sisesta oma nimi: ")
vanus = input("vanus: ")
aadress = input("aadress: ")

f = open("andmed2.txt", "w")
f.write(nimi + "\n")
f.write(vanus + "\n")
f.write(aadress + "\n")
f.close()

Näide

Programm loeb failist temperatuuri Fahrenheiti skaalal ja väljastab selle Celsiuse skaalal

f = open('fahrenheit.txt')

temp_f = float(f.readline())
temp_c = (temp_f - 32) * (5/9)

print(temp_f, "on Celsiuse skaalal", temp_c)

f.close()

Harjutus 1

Kirjuta eelnevale näitele vastupidine programm, mis loeb failist celsius.txt ühe Celsiuse temperatuuri, ning väljastab (st. prindib) selle Fahrenheiti skaalal.

Harjutus 2

Muuda eelmist programmi nii, et see töötaks õigesti mitmerealiste failidega – igalt realt tuleb lugeda Celsiuse temperatuur ja väljastada see Fahrenheiti skaalal.

Programm peaks töötama suvalise arvu ridade korral.