progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

9. november

Kohal 10 õpilast.

Panime kokku ruutvõrrandi lahendamise programmi

Tunnis tehtud lahendus

from math import sqrt

a = int(input("A="))
b = int(input("B="))
c = int(input("C="))

print(str(a) + "x²+" + str(b) + "x+" + str(c) + "=0")

D = b**2 - 4*a*c

if D < 0:
  print("Lahend puudub")
else:
  x1 = (-b + sqrt(D)) / (2*a)
  x2 = (-b - sqrt(D)) / (2*a)

  if x1 == x2:
    print("Ainuke lahend on", x1)
  else:
    print("1. lahend:", x1)
    print("2. lahend:", x2)

Veebiprogramm

from flask import Flask, request
app = Flask(__name__)

@app.route('/')
def tervitus():
  from math import sqrt

  a = request.args.get("a", type=int)
  b = request.args.get("b", type=int)
  c = request.args.get("c", type=int)

  vorrand = str(a) + "x²+" + str(b) + "x+" + str(c) + "=0"

  D = b**2 - 4*a*c

  if D < 0:
    lahendid = "Lahend puudub"
  else:
    x1 = (-b + sqrt(D)) / (2*a)
    x2 = (-b - sqrt(D)) / (2*a)

    if x1 == x2:
      lahendid = "Ainuke lahend on " + str(x1)
    else:
      lahendid = "1. lahend: " + str(x1) + "<br/>2. lahend: " + str(x2)

  return ("<h1>Võrrand</h1>\n" + vorrand
    + "\n<h1>Lahendid</h1>\n" + lahendid)

Veebiprogrammi poole pöördumise näited

Sisesta andmed ja vajuta nuppu

a
b
c