progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

2. november

Kohal 9 õpilast.

Sõned

Sõned on tekstijupid, mis kirjutatakse Pythoni koodis ülakomade või jutumärkide vahele.

Täpsemalt saab sõnedest lugeda siit

Sõneoperatsioonid

Avaldis Väärtus Selgitus
'Tere' + 'Madis!' 'TereMadis!' + loob kahe sõne põhjal uue sõne
'Tere' + ' Madis!' 'Tere Madis!' Tühikud tuleb vajadusel ise vahele panna
'Tere' + ' ' + 'Mad' + 'is!' 'Tere Madis!' Kokku võib liita ka mitu sõnet
'nr.' + 1 Viga!!! Sõnet ja arvu ei saa niisama ühendada
'nr.' + str(1) 'nr.1' str annab arvule vastava sõne
'5' + '3' '53' Sõnena esitatud arve ei käsitleta arvudena
int('5') 5 int annab sõnele vastava täisarvu
float('5.3') 5.3 float annab sõnele vastava ujukomaarvu
'xo' * 3 'xoxoxo' Sõne dubleerimine
len('tere') 4 Sõne pikkuse (length) küsimine
'tere'.upper() 'TERE' Mõnede käskude korral kirjutatakse sõne käsu ette. Taolisi käske nimetatakse meetoditeks.
'TeRe'.lower() 'tere'
'jäääär'.count('ä') 4
'tere'.rjust(10) '      tere' Sõne paigutamine etteantud “ruumi”, see on abiks nt tabelite moodustamisel. Selle meetodi paariliseks on ljust, katseta ise, mida see teeb! Teise argumendiga saab määrata, millist sümbolit ruumi täitmiseks kasutatakse.
'terekest'.rjust(12) '    terekest'
'terekest'.rjust(12, '~') '~~~~terekest'
' tere '.strip() 'tere' Meetod strip annab sõne ilma alguses ja lõpus olevate tühikute ja reavahetusteta
'tere'.strip() 'tere'
'tere'.replace('e','ö') 'törö' Meetod replace genereerib uue sõne, kus näidatud tähed või alamsõned on asendatud millegi muuga.
'tere'.replace('a', 'b') 'tere'
'isamaa'.replace('isa', 'ema') 'emamaa'
'abc'[0] 'a' Kirjutades sõne järele nurksulgudesse mingi numbri, antakse vastuseks vastava järjekorranumbriga e indeksiga täht. NB! Indeksid algavad 0-ga.
'abc'[1] 'b'
'abc'[2] 'c'
'tere'[0:3] 'ter' Kui nurksulgudesse kirjutada kooloniga eraldatult kaks indeksit, siis antakse sõnest lõik alates esimesest indeksist (kaasaarvatud) kuni viimase indeksini (väljaarvatud).
'tere'[2:4] 're'
'tere'.replace('e','ö').upper() 'TÖRÖ' Käske saab kombineerida

Harjutus. Kaja

Kirjuta programm, mis küsib kasutajalt sõna ja kuvab selle ekraanile suurte tähtedega:

Sisesta sõna: kapsas
KAPSAS

Nüüd muuda programmi nii, et sõnu küsitaks korduvalt. Sõnade küsimine lõppeb, kui kasutaja sisestab tühja sõne "" (teisisõnu, vajutab lihtsalt ENTER-it):

Sisesta sõna: kapsas
KAPSAS
Sisesta sõna: Peeter
PEETER
Sisesta sõna:
Sisestasid tühja sõna, lõpetan töö.

Järgmiseks proovi nii, et programm väljastab sõna 3 korda – esimesel korral suurte tähtedega, siis väikeste tähtedega ja lõpuks ainult sõna kaks esimest tähte (väikselt):

Sisesta sõna: kapsas
KAPSAS, kapsas, ka...
Sisesta sõna: Peeter
PEETER, peeter, pe...
Sisesta sõna:
Sisestasid tühja sõna, lõpetan töö.

Tunnis tehtud lahendus:

while True:
  s = input("Sisesta sõna: ")
  if s == '':
    break
  print(s.upper()
     + ", " + s.lower()
     + ", " + s[0:2] + "...")

Harjutus. Salasõna kontrollija

Kirjuta programm, mis küsib kasutajalt mingi sõna ja ütleb, kas see sobib salasõnaks.

Oletame, et salasõna kriteeriumid on järgmised:

Sisesta sõna: Keerukuju
Sõnas pole numbreid!

Tunnis tehtud lahendus:

sõna = input("Sisesta soovitud salasõna: ")

if len(sõna) < 8:
  print("Ei sobi, parool on liiga lühike")
elif sõna.lower() == sõna:
  print("Ei sobi, kõik tähed on väikesed")
elif sõna.upper() == sõna:
  print("Ei sobi, kõik tähed on suured")
elif sõna.lower() == "jalgratas":
  print("Jalgratas ei sobi")
else:
  print("Sobib")