progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

12. oktoober 2017

Kohal 9 õpilast.

Kilpkonnagraafika

from turtle import *

speed(10)
delay(0)

# Joonistan teljed
goto(0, -100)
goto(0, 100)
goto(0,0)
goto(-100, 0)
goto(100, 0)
up()

# Ruutfunktsiooni graafik
x = -15
while x <= 15:
  y = 0.2*(x**2) - 5
  goto(x*10, y*10)
  
  if y < 0:
    pencolor("blue")
  else:
    pencolor("red")
  
  dot()
  
  x = x + 0.1


mainloop()

Korrutamine liitmise kaudu

a = 48
b = 167
# Korrutis kasutades korrutamistehet
print(a * b)

# Korrutis ilma korrutamistehet kasutamata
# 167 + 167 + 167 + ...
summa = 0
while a > 0:
  summa = summa + b
  a = a - 1

print(summa)