progering.github.io

TDK programmeerimise ringi veebileht

View the Project on GitHub

« Avaleht

05. oktoober 2017

Kohal 6 õpilast.

Arvud

Pythonis tehakse vahet täisarvudel (nt. -2 või 889887575465463) ja ujukomaarvudel, mida võib nimetada ka murdarvudeks (nt. 3.14).

Tehted arvudega

Avaldis Väärtus Selgitus
6 / 3 2.0 Tavalise jagamise tulemus on alati ujukomaarv
5 // 3 1 Täisarvuline jagamine
5 % 3 2 Jagamise jäägi leidmine
5 ** 3 125 Astendamine
4 ** 0.5 2.0 Juurimine astendamise kaudu
round(2.6375, 2) 2.64 Ümardamine nõutud täpsusega
round(2.6375) 3 Ümardamine lähima täisarvuni
int(2.6375) 2 Täisarvuks teisendades ei ümardata
3 + 5 * 2 13 Python arvestab tehete järjekorda
(3 + 5) * 2 16
6 - 3 - 1 2 Sama prioriteediga tehted tehakse vasakult paremale ...
6 - (3 - 1) 4
2 ** 3 ** 2 512 ... v.a astendamised, mis tehakse paremalt vasakule
(2 ** 3) ** 2 64

Moodul math

Suur hulk matemaatilisi funktsioone ja konstante on kättesaadavad peale seda, kui need importida moodulist nimega math:

>>> from math import *
>>> cos(pi * 1.5)
-1.8369701987210297e-16
>>> atan(0.5)
0.4636476090008061
>>> radians(360)
6.283185307179586
>>> 2 * pi
6.283185307179586
>>> degrees(2*pi)
360.0
>>> log(10.0)
2.302585092994046
>>> log(e)
1.0
>>> log(100,10)
2.0
>>> sqrt(9)
3.0

Harjutus

Väärtusta Pythoni käsureal järgmised avaldised:

Tunnis tehtud näidisprogramm

from random import randint

õigeid_vastuseid = 0
while True:
  x = randint(1, 10)
  y = randint(1, 10)
  õige_vastus = x + y

  print("Tehe on", x, "+", y)
  kasutaja_vastus = int(input("Sisesta vastus: "))

  if kasutaja_vastus == õige_vastus:
    print("Tubli!")
    õigeid_vastuseid = õigeid_vastuseid + 1
  else:
    print("Vale! Õige vastus on", õige_vastus)
    print("Vastasid õigesti", õigeid_vastuseid, "korda")
    break

print("tadaa!")


Täpsemalt

Samad teemad programmeerimise õpikus